CEILING SYSTEMS

VIP Theatres | Ceiling systems

Wykorzystując wysokiej jakości europejskie przetworniki współosiowe, uzyskujemy stożkową kierunkowość 90 stopni wymaganą w instalacjach Atmos. Przedstawione tutaj modele są przeznaczone do dużych instalacji Premium.

AUREA Coaxial 6

Ten kompaktowy głośnik może być używany jako system ekranowy w małych i średnich systemach...

AUREA Coaxial 8

Nasze doświadczenie wyniesione z systemów kina zawodowego pozwoliło na stworzenie tego super...