CEILING SYSTEMS

VIP Theatres | Ceiling systems

Using high-quality European coaxial components, we achieve the 90 degree conical directivity required for Atmos installations. The models shown here are intended for large Premium installations.

AUREA Coaxial 6

Ten kompaktowy głośnik może być używany jako system ekranowy w małych i średnich systemach...

AUREA Coaxial 8

Nasze doświadczenie wyniesione z systemów kina zawodowego pozwoliło na stworzenie tego super...